Rodinné a systemické konstelace

Když spatříme a přijmeme skrytou příčinu našeho trápení, může na nás přestat působit

Nelze vysvětlit, jak rodinné konstelace fungují, pokud s nimi nemáme vlastní zkušenost. Není ani možné logicky odůvodnit, proč probíhají tak, jak probíhají. Přesto nám však ukazují naše nitro a skryté příčiny našeho trápení tak jasně, že mě to nepřestává udivovat.

Rodinné konstelace nejčastěji pomáhají v situacích, kdy nás trápí

  • disharmonie a problémy ve vztazích (mezi partnery, členy rodiny, přáteli nebo kolegy)
  • zdravotní problémy
  • finanční nebo pracovní nesnáze
  • těžké a opakující se osudy v rodině
  • nedostatek radosti a naplnění v životě
  • stejné, stále se opakující situace, které nás trápí
  • zmatek, potřebujeme se pravdivě podívat na svoji aktuální životní situaci a ujasnit si, jak to v sobě vlastně máme

Rodičům mohou rodinné konstelace objasnit příčiny trápení jejich dětí (např. nemoci, problémy se začleněním do kolektivu, vzdor, hádky se sourozenci…).

Jak a proč jsem se ke konstelacím dostala?

Říká se, že náhody neexistují. Své střetnutí s konstelacemi proto svádím na tři hodné sudičky, které mě už od mala provází, a které mi jednou poslaly do cesty i rodinné konstelace. Jsem jim za to moc vděčná, protože jsem se s rodinnými konstelacemi setkala právě  v době, kdy jsem se marně snažila zjistit, proč něco v mém těle „nefunguje“ tak, jak je běžné. 

Jak rodinné konstelace fungují?

Možná už máte s rodinnými konstelacemi osobní zkušenost a víte, o co jde. Pokud jste si však o nich zatím jen četli nebo o nich slyšeli od kamarádky, tak pravděpodobně netušíte, co si představit.  Před pár lety, kdy jsem o konstelacích slyšela poprvé, jsem na tom byla úplně stejně.

Od té doby jsem se však s konstelacemi seznámila natolik, abych sama na sobě poznala, že nás přivádí k našemu nitru a ukazují to, co v sobě skutečně skrýváme. Svým způsobem nám tak pomáhají nalézt odpovědi, které si v sobě nosíme.

Všechny naše pocity a nepříjemné věci, které ve svém životě vnímáme, mají nějakou příčinu. Často na ni však nejsme schopni přijít, protože může putovat naším rodem a svůj původ vůbec nemusí mít u nás samotných. Díky rodinným konstelacím je možné odkrýt nejen potlačené pocity, které nás ovlivňují v každodenním životě, ale také skryté působení systémů, do nichž všichni patříme.

Základním systémem, který nás v životě nejvíce ovlivňuje, je naše původní rodina, v které se učíme obrovsky silné vzorce chování. Kromě rodinného systému jsme však ovlivňováni i širšími systémy.

Jak konstelace probíhají?

Účastník, který chce pomocí konstelací objevit příčinu svého problému, nahlas popíše (před ostatními účastníky konstelačního semináře) své trápení. Lektor následně dle tématu účastníka rozhodne, kteří členové budou stát v konstelaci. Pokud chce například účastník zjistit, proč nevychází s kolegyní z práce, bude v konstelaci stát zástupce za něj a za jeho kolegyni.

Do konstelace se však nestaví jen rodinní příslušníci, partneři, kolegové v práci nebo bývalí partneři. Občas se může v konstelaci objevit také zástupce za určitou část těla (např. ruce nebo zub) zvířata, lásku, zradu, strach, zlobu, život, nemoc, bolest… Díky tomu, že mohou v konstelaci vystupovat i abstraktní bytosti, je možné zjistit, jaký je náš skutečný přístup k životu, ženství, strachu, zlobě nebo lásce.

Účastník, který si staví konstelaci, vybere z řad ostatních účastníků semináře zástupce za členy určené lektorem a dle svého pocitu je vzájemně rozestaví. Jakmile zástupci stojí v rolích, cítí pocity, které jsou důležité pro dané téma konstelace a které patří členům, které zastupují. Díky tomu se ukážou skutečné pocity, které obvykle ukazují na příčinu daného problému. Lektor dále reaguje na to, co konstelace ukazuje a vede ji takovým způsobem, aby mohlo dojít u účastníka, jehož konstelace je postavena, k léčivé vnitřní změně.

Z vlastních zkušeností vím, že v konstelacích se dostáváme k sobě, až k pocitům, které si běžně neuvědomujeme. Vyplouvají na povrch skryté věci, které na nás působí tím silněji, čím více je v sobě dusíme a potlačujeme. Pokud však dokážeme skryté věci přijmout, jejich působení se oslabuje. Pokud jsme ochotni přijímat to, co se děje v konstelaci, dochází ke změně a léčení, což se projevuje nalezením větší harmonie ve všech možných oblastech života. 

V konstelacích se často pracuje s rodovou linií, ale je možné pohlédnout i dále.

Než jsem konstelace sama vyzkoušela, netušila jsem, jak to může fungovat

Vygooglila jsem si stručný popis a v hlavě se mi začaly objevovat otázky: Jak může něco takového fungovat? Tam mám skutečně jít? To mi někdo bude hrát divadlo? A další…

Teď už vím, že v konstelacích se nic nehraje. V konstelacích se ukazují pravdivé odpovědi, které si všichni nosíme v sobě.

Ze svého prvního konstelačního semináře jsem odcházela ohromená. Ohromená tím, jak vše fungovalo. Vzpomínám si, jak jsem stála v konstelaci a naprosto přesně vnímala pocity, které rozhodně nebyly moje. Díky tomu, že lidé v konstelaci vyjadřovali své pocity a celá konstelace se hýbala, se měnily v průběhu i pocity, které jsem sama cítila v roli. Během své první role jsem cítila dětskou lásku k ženě, která v konstelaci představovala moji maminku, přestože já sama jsem ji nikdy předtím neviděla.

Jakmile došlo na moji vlastní konstelaci, byla jsem překvapená tím, že zástupce za člena mé rodiny řekl větu přesně stejnou, jako bych od něj čekala.

O rok a půl později jsem se přihlásila na výcvik systemických konstelací a rázem jsem si začala připadat, jako bych se ocitla na obří houpačce. Jednou jsem byla nahoře a podruhé dole. Začala jsem zkoumat, co všechno si v sobě nosím a ukrývám. Uvědomila jsem si tak spoustu věcí, díky kterým jsem dnes v životě mnohem šťastnější než před výcvikem.

Rodinné konstelace vnímám jako zázrak, který nám může během chvilky odhalit to, čím bychom si mohli jinak marně lámat hlavu. Za zmínku však rozhodně stojí to, že pro konstelaci je nejdůležitější vnitřní motivace pro změnu. Pokud jsme ochotni přijmout to, co je v konstelaci odhaleno, k léčení uvnitř nás dochází už v průběhu semináře. 

Pro mě samotnou jsou konstelace cestou hlubokého sebepoznání, protože ukazují to, jací skutečně jsme, a proč se nám dějí věci, které nás trápí. Díky konstelacím a vedení svého lektora se stále učím být taková, jaká skutečně jsem, nelhat si a být k sobě pravdivější a pravdivější. Stále poznávám, co všechno můžeme v životě poznávat, objevovat a měnit, aby nám tu bylo lépe.

Nejste si jistí, zda jsou konstelace pro vás?

Zavolejte mi nebo napište, můžeme společně probrat vše, co Vás k tématu rodinné konstelace napadá. Ráda Vám odpovím na všechny dotazy. 

Mám zájem o upozornění na semináře

Vyplňte mail a nechce si pravidelně zasílat nabídku seminářů a akcí.

You have Successfully Subscribed!

Share This