TERAPEUTCAST

OdMartiny

V prvním díle vám krátce představím sama sebe, vize a plány podcastu i svoji cestu, která mě ke všemu přivedla. Povím vám svoji zkušenost o tom, že „nešťastný“ zdravotní problém může být ve skutečnosti obrovským požehnáním i impulzem k naslouchání vlastního srdce. Od srdce už je jen malý krůček k nalezení všeho, co potřebujeme k opravdovému štěstí a mnohdy i k uzdravení těla.

V dětství se učíme, jak funguje okolní svět, co je pro nás bezpečné a co si naopak nemůžeme dovolit. Vytváříme si (často nevědomky) nejrůznější přesvědčení o sobě i o fungování světa. Budujeme si vztah k sobě i k životu obecně. Kromě spousty užitečných věcí, které se v dětství naučíme, tak do sebe zasejeme i velké množství přesvědčení, strachů i bolestí, které nám život spíše komplikují. Abychom se mohli od všeho, co nám neslouží, osvobodit, je třeba to nejprve vidět. V tomto díle vám proto povím, jak nás naše dětství ovlivňuje v dospělosti a jak vše uchopit tak, abychom nalezli větší svobodu a přiblížili se sami sobě. Přeji vám příjemný poslech!

Spoustu věcí, které v našem životě nejsou v harmonii, můžeme zakopat pod koberec, ale před zdravotními problémy neutečeme. Právě díky nemoci často získáme odvahu nebo impuls podívat se do svého nitra a odhalit, co uvnitř nás není v harmonii. Hostem tohoto dílu je moje kamarádka a skvělá terapeutka Simi Husarová, se kterou si společně povídáme o souvislostech fyzického zdraví a vnitřní harmonie.

Simi v podcastu sdílí své osobní i terapeutické zkušenosti o tom, proč zdravotní problémy přichází a jaká uvědomění nám přináší. Společně se zaměřujeme např. na otázky proč přichází nevyléčitelné nemoci, čím začít, pokud nechceme jíst do konce života prášky nebo jak skrze pochopení, co naše srdce potřebuje k uzdravení, můžeme nalézt v životě větší radost, lehkost i lásku k sobě.Přejeme vám příjemný poslech, Martina & Simi

Pránická výživa byla dlouho ztotožňována s absolutním odříkáním jídla. Protože prána je však především o svobodě, společně s prániky Petrem Tichým a Ivanou Dolinskou se v tomto díle podcastu noříme do opravdové podstaty pránické výživy. Jak popisuje Ivana, prána je láskyplná, silná a léčivá energie, která je nám na Zemi dávána darem. Má silnou schopnost léčit tělo i duši a zároveň nepřináší žádné omezení ohledně jídla. Přestože pránik je vyživován nejkvalitnější (na Zemi dostupnou) výživou a jídlo nepotřebuje, je absolutně svobodný a může ochutnat a sníst vše, na co dostane chuť a co se do něj vejde.

Společně se zaměřujeme na otázky: Co je prána, jaké jsou její přínosy pro fyzické tělo i duši. Jakým způsobem prána zkvalitňuje náš život. Jak se pránik cítí na ve společnosti, kde se očekává konzumace jídla, a jaké jsou jeho prožitky z jídla. Jak prána pomáhá s léčením fyzického těla. Jak velkou fyzickou zátěž pránik zvládne, jak si dobíjí baterky a kolik času na regeneraci těla potřebuje… Přejeme vám příjemný poslech, Martina & Ivana & Petr

Na rodinných konstelacích miluju skutečnost, že rychle a jasně odkrývají skryté příčiny našeho trápení. Od doby, kdy jsem se s nimi setkala poprvé, mi pomohly v mnoha oblastech mého života. Umožňují nám dostat se blíže k sobě a nalézt větší harmonii ve všech oblastech našeho života (vztah k sobě, vztahy s ostatními, zdraví, finance, práce, těžké opakující se osudy v rodině…).

V tomto díle vám proto povím, jak rodinné konstelace fungují a co můžete očekávat, pokud se rozhodnete absolvovat skupinovou nebo individuální konstelaci. Na závěr vás provedu krátkým konstelačním cvičením, během kterého se budete moci podívat na zvolené téma z nadhledu vaší duše. Přeji vám příjemný poslech, Martina

Od mala jsme vedeni k užívání racionálního uvažování a vyhodnocování nejrůznějších situací na základě naší mysli na úkor vnímání svých emocí a pocitů v našem srdci. Pokud však hlas svého srdce potlačujeme, okrádáme sami sebe o možnost vybudovat si k sobě láskyplný vztah, cítit se v životě bezpečně a milovaně. Všechny tyto věci pak mnohdy hledáme ve vnějším světě a požadujeme je např. po svých partnerech. To je však jen malý zlomek toho, jakou daň za odpojení od vlastního srdce platíme. V tomto díle vám proto povím, proč je důležité naslouchat svému srdce a najít rovnováhu mezi hlavou a srdcem. Přeji vám příjemný poslech, Martina

Prána je pro mě cesta svobody, důvěry, spojení se Zdrojem a lásky k sobě. Prána léčí tělo i duši, vede nás k odevzdání kontroly a učí nás být více v přítomnosti a vnímat své vlastní srdce i emoce, které často zajídáme jídlem.

V této epizodě s Vámi sdílím svoji cestu, která mě přivedla k rozhodnutí začít přijímat výživu převážně z prány i mé předchozí zkušenosti s jídlem. Povím vám, co vše mi pránická výživa přináší a jak ji i celý proces vnímám. I když nejsem stoprocentně vyživována pránou a jsou chvíle, kdy jídlo potřebuju, zažívám spoustu chvil, kdy se cítím absolutně svobodná a šťastná – že si můžu dovolit být vyživována nejčistší a nejléčivější energií, že mi to bylo dovoleno, že tohle všechno žiju… Přeji vám příjemný poslech, Martina

Netradiční, relaxační a meditační epizoda podcastu, která vám pomůže zklidnit myšlenky, uvolnit tělo, napětí i stres, které v sobě často za celý den nastřádáme. Neobsahuje úvod ani znělku, aby byl váš prožitek z poslechu ničím nerušený.

Pokud jste tedy často ve stresu, napjatí nebo unavení a chtěli byste se uvolnit a zklidnit, nechte se vést touto krátkou uvolňující meditací a dopřejte svému tělu i duši péči, kterou si zasloužíte. Na pozadí meditace hraje hudba podporující navození stavu hluboké relaxace. Přeji vám příjemné spočinutí v čistém bytí, Martina

Pokud nám chybí sebedůvěra tak se s největší pravděpodobností hodnotíme na základě toho, jak nás vidí ostatní. Protože nemáme jistotu sami v sobě, ujištění o tom, že jsme v pořádku, hledáme ve svém okolí. S vidinou toho, že si ocenění a uznání vlastní hodnoty „vysloužíme“ můžeme stále tlačit na výkon a mít na sebe neadekvátní požadavky. Pocit sebehodnoty, který závisí na ocenění zvenčí, je však velmi nestabilní. Opravdová sebedůvěra pramení v našem srdci a ve většině případů se utváří v dětství.

V tomto díle vám proto povím, proč a jak se během našeho dětství utváří vnímání vlastní sebehodnoty i sebejistoty a jak si můžeme sebedůvěru, která nám chybí, vybudovat. Přeji vám příjemný poslech, Martina

Na partnerském vztahu nám obvykle nejvíc záleží, a proto nás také nejvíc bolí, když v něm něco nefunguje. Skrze vztah s partnerem se nám ukazují naše slabá místa a bolístky, které si v sobě nosíme. Vztah je jako zrcadlo našeho nitra, v kterém se ukazuje vše, co si v sobě nosíme. Hostem tohoto dílu je Lucie Alferi, zakladatelka Školy channelingu, se kterou se společně noříme do tématu vědomého partnerství. Přejeme vám příjemný poslech, Martina & Lucie

Jakkoliv je mateřství krásné, jedná se o velmi transformační období, protože děti nám přirozeně ukazují naše nevyléčené dětské bolístky. Nastavují nám zrcadlo a reagují na jakékoliv napětí, které v sobě držíme. Zároveň nám ukazují svět svýma očima a přináší do našeho života svou jedinečnou esenci.

Pokud jsme tedy k sobě vnímaví, mateřství je pro nás cestou ke zpomalení a hlubšímu napojení na své srdce. K vědomému mateřství patří i schopnost respektovat jedinečnou cestu duše dítěte, které si nás vybralo, a poskytnutí mu bezpečného prostoru k  rozvoji a poznávání světa. O tom všem (i dalším) si společně povídáme s hostkou Lucií Alferi, maminkou a zakladatelkou Školy channelingu. Přejeme vám příjemný poslech, Martina & Lucie

Jak je potvrzeno vědou, vše ve vesmíru je tvořeno energií s měřitelnou vibrací. Každá rostlina i každý člověk, orgány i buňky fyzického těla, emoce i myšlenky jsou energií. Díky vědeckým studiím je známo, že vibrace zdravého člověka se pohybuje v určitém rozmezí – rovnovážném stavu. Narušení této rovnováhy se potom odráží na psychické i fyzické úrovni (např. deprese, oslabení imunitního systému, více či méně závažné onemocnění a další degenerativní změny v těle). 

Hostem tohoto dílu je Radek Šimčík, s kterým si společně povídáme o způsobech, kterými můžeme v každodenním životě své vibrace navyšovat a harmonizovat. Zaměřujeme se na vliv vibrací, se kterými se setkáváme v každodenním životě i na jejich případný léčivý potenciál. Povídáme si o vlivech pramenících z našeho nitra a mysli (emoce, myšlenky, slova) i vlivech, které na nás působí v okolním prostředí (informace, elektrosmog, pobyt v přírodě, posvátná geometrie, programování jídla, hudba a další). Přejeme vám příjemný poslech, Martina & Radek

Další meditační epizoda, která vás provede spojením se Zdrojem / Vesmírem / Bohem / Jednotou / vyšší silou, která tu pro nás všechny je ve své podporující síle. Nechte se tedy vést a propojte se se zdrojem, z kterého můžete čerpat energii, podporu i odpovědi na otázky, které si pokládáte. K meditaci si můžete pustit tuto hudbu podporující srdeční čakru. Přeji vám příjemné spočinutí v čistém bytí, Martina

Už jako malá jsem intuitivně tušila, že existuje vyšší síla než jsme my a věřila, že když si něco moc přejeme, tak se nám to splní. Mnohdy jsem také po vyslání svého přání cítila nevysvětlitelný pocit důvěry, že se stane to, co si přeji. Tehdy jsem však nevěděla, jak s tímto pocitem důvěry pracovat a jak si ho v sobě vytvořit, protože přicházel zcela náhodně.

Dnes věřím, že pokud vyšleme přání (vizi), na které jsme vnitřně připraveni a současně dokážeme uvolnit tlak i lpění, tak se ve správný čas vyplní. V dnešním díle se proto zaměříme na vědomé tvoření zázraků & vlastní reality, vysílání přání i práci s lpěním, tlakem a potřebou kontroly. Přeji vám příjemný poslech, Martina

Náš dospělý život je zásadně ovlivněn našimi zkušenostmi z dětství, které pro nás byly nějakým způsobem bolavé a se kterými jsme si jako malí nedokázali poradit.  Skrze kontakt s vnitřním dítětem v sobě můžeme všechny tyto dětské bolístky uzdravit a probudit tak ve svém životě větší radost i porozumění sobě. Sama s touto metodou pracuji již několik let a v začátcích sebepoznání pro mě byla naprosto zásadní. Díky ní jsem se naučila více milovat i chápat sama sebe.

V této epizodě s vámi proto sdílím informace o vnitřním dítěti – co to je, proč s ním pracovat a co vám tato práce přinese (např. schopnost pracovat se sebou samostatně). Přeji vám příjemný poslech, Martina

Mám zájem o upozornění na semináře

Vyplňte mail a nechce si pravidelně zasílat nabídku seminářů a akcí.

You have Successfully Subscribed!

Share This