O tajemství našich pocitů, vlivu naší rodiny i konstelacích

1.11. 2018 |

Už od svého dospívání (nebo možná ještě dřív) jsem prožívala pocity, které jsem si nedokázala vysvětlit a kterým jsem nerozuměla. Nevěděla jsem, že všechny naše emoce i trápení mají nějaký důvod nebo příčinu, které si však obvykle nejsme schopni uvědomit. To vše jsem začala postupně odhalovat až díky poznávání sebe samotné.

Díky tomu, co jsem viděla na konstelačních seminářích, jsem si začala uvědomovat, jak moc jsme ovlivňováni systémy, do nichž patříme. Základním systémem je naše rodina, do které nepatří jen naši rodiče, ale také naši předkové žijící v několika generacích před námi.

Začala jsem objevovat, jak nás v dospělém životě ovlivňují zážitky z našeho dětství i události, které se staly v našem rodě. Přestože si ze svého dětství pamatujeme jen nepatrnou část, v sobě máme uloženo vše (a ještě mnohem víc), co jsme jako malí prožívali. Tyto prožitky nás ovlivňují mnohdy celý život.

Naše vztahy s partnery a lidmi opačného pohlaví jsou ovlivněny vztahem s rodičem opačného pohlaví, vztah s našimi dětmi je ovlivněn našim vlastním dětstvím a to, jak jsme se cítili jako malí, ovlivňuje to, jaký vztah máme sami k sobě dnes. Vliv rodinného systému se však neprojevuje jen ve vztazích, ale také v oblastech zdravotních, pracovních nebo finančních.

Každý rodinný systém se snaží o rovnováhu. Pokud někde vznikne nesoulad nebo trauma, které se nepodaří zpracovat, přenáší se rodem dál a často si jej nevědomky převezme nejmladší člen. Díky tomu nás v životě mohou ovlivňovat tragické události, které se staly našim prababičkám, babičkám nebo dědečkům. Projevuje se to například tak, že ženy cítí podvědomý strach z mužů, protože některá z jejich babiček nebo prababiček utrpěla násilí, což dříve nebylo nic neobvyklého.

Další věcí, která se v rodinných konstelacích ukazuje, je skutečnost, že na podvědomé úrovni je v každém rodinném systému láska. Láska, která však často působí destruktivním způsobem. Láska, kterou cítíme ke svým rodičům a předkům, a kterou na podvědomé úrovni velmi často projevujeme tak, že napodobujeme jejich osudy. Např. lásku k dědečkovi, který žil v chudobě můžeme projevovat tak, že sami podvědomě odmítáme vlastnit peníze. I když si tuto spojitost neuvědomujeme, podvědomá vazba způsobuje, že jsme stále bez peněz, nezávisle na tom, jaká je naše výplata.

Děti mohou projevovat lásku k rodičům, které trápí zdravotní problémy, tím, že si samy přitahují nemoci. Je tedy naprosto běžné, že můžeme v životě zažívat pocity nebo trápení, které nemají svůj původ u nás, ale u některého z našich předků.

Na rodinných konstelacích obdivuji to, že ať se skrze ně rozhodneme podívat na jakékoliv téma, např. zdravotní, vztahové, finanční nebo nedostatek radosti v životě, ukážou nám skrytou příčinu, kterou máme vidět právě teď a která je pro nás v tomto okamžiku nejdůležitější.

Pokud dokážeme skryté příčiny odkrýt a podívat se na ně, nemusí už na nás působit. Ke změnám uvnitř nás tak dochází již během konstelace, a to přirozeně, podle našich aktuálních možností. Účinek konstelace tak můžeme pociťovat hned po semináři. Se svými pocity však můžeme pracovat i poměrně jednoduše, každý den. Nejdůležitější je si uvědomovat, co se v nás děje (více v e-booku Jak porozumět sami sobě a tomu, co se v nás děje).

Vše, co nás trápí, jde určitým způsobem změnit. I když nemůžeme změnit konkrétní situace, můžeme změnit to, jak je vnímáme a jak na ně reagujeme. Podstatné je, zda změnu chceme.

Na závěr zmíním jen to, že pochopit, jak rodinné konstelace fungují, moc dobře nejde, pokud s nimi nemáme vlastní zkušenost. Z rodinných konstelací si totiž odnášíme převážně prožitky, které získáme jedině tak, že si je prožijeme.

Pokud byste si rádi vyzkoušeli, jak rodinné konstelace fungují, nemusíte si hned stavět vlastní konstelaci. Můžete se podívat, jak seminář probíhá, a podle toho se rozhodnout, jestli se podíváte i na své vlastní otázky.

Život mě přivedl k rodinným konstelacím, které mi pomohly rozuzlit příčiny mých zdravotních problémů a pochopit spoustu věcí, které se mi v životě děly. Zájem o další poznávání sebe samotné mě přivedl k práci s dechem, NLP a dalšímu studiu i poznání.
Skrze rodinné konstelace, semináře a individuální terapie provádím ostatní při objevování vlastního nitra a hledání způsobů, jak žít radostnější a spokojenější život.
Vše, co potřebujeme, totiž máme skryto v sobě.

Více o mně se dozvíte tady.

Mám zájem o upozornění na semináře

Vyplňte mail a nechce si pravidelně zasílat nabídku seminářů a akcí.

You have Successfully Subscribed!

Share This