Menstruační problémy – příčiny a možnosti řešení

15.04. 2020 | 0 komentářů

Přirozenou menstruaci mám teprve od svých 28 let. Předtím jsem ji nikdy neměla a od 15 let jsem dlouhou dobu jedla hormonální tabletky v domnění, že s jejich pomocí se cyklus sám upraví. Jakmile jsem si ve 23 letech uvědomila, že už žádné prášky jíst nechci a domluvila se se svojí lékařkou na jejich vysazení, po menstruaci vyvolávané hormony jako by se slehla zem. Přestože všechny možné testy včetně genetiky byly v pořádku, menstruace nikde. Jakmile jsem se rozhodla, že je čas začít hledat řešení jinde než v západní medicíně, začala se dít spousta věcí a já jsem se toho hodně (zejména o sobě) naučila.  

V tomto článku jsem se rozhodla sepsat své zkušenosti s menstruací a tím, co menstruační cyklus v těle ovlivňuje. Věřím, že každý zdravotní problém přichází z nějakého důvodu, ať se to týká chřipky nebo něčeho závažnějšího. Někdy nás má zdravotní problém zastavit, jindy ukázat na něco hlubšího, ať už je to téma čistě naše nebo celé rodové linie. Ať už nás trápí cokoliv, nestačí se dívat jen na daný problém, ale na člověka jako celek – je důležité najít harmonii na úrovni fyzického těla i duše. 

Menstruační cyklus vnímám jako určitý projev ženské vitální síly. Na tuto sílu má vliv nejen fyzický stav těla, ale také nejrůznější prožité bolesti a vztah, který má žena k sobě a k vlastnímu ženství. Příčiny problémů souvisejících s menstruačním cyklem jsou velmi individuální a u každé ženy mohou mít jinou příčinu. To, co vnímám jako zásadní, jsem sepsala do následujících odstavců – berte to však především jako INSPIRACI. 

Vztah k menstruaci

To, jak menstruaci vnímáme, může mít velký vliv na to, jaký má průběh a jak se během dnů, kdy krvácíme, cítíme. V naší společnosti se na dny, kdy žena krvácí, často pohlíží jako na něco, co je třeba přetrpět a přežít. Samotná menstruace je často brána jako něco otravného, co nás obtěžuje, omezuje a znečišťuje. U přírodních národů je však menstruace i menstruační krev považována za posvátnou a ženy si po celý život schovávají kapky své první menstruace jako zdroj své síly.

Za mě si menstruace určitě zaslouží úctu a přijetí jako součást našeho já. Vnímám ji jako symbol ženství, plodnosti i zdraví propojující všechny ženy. Pokud se na ni díváme jako na něco, co nás obtěžuje, není se čemu divit, že její průběh je náročný.

Zeptejte se sami sebe, jak menstruaci vnímáte. Jaké pocity se vám vybaví, když si na ni vzpomenete? Je pro vás přirozené dotknout se své vlastní krve nebo je to něco, čemu se raději vyhýbáte? Pokud se vám objeví nepříjemné pocity, zamyslete se nad tím, kde a proč vznikly. Mohou pramenit ve zkušenostech s první menstruací i v pohledu, který měla na menstruaci vaše maminka nebo společnost, ve které jste vyrůstaly.

Pokud má mít menstruace harmonický průběh, je důležité ji přijmout jako část sebe. 

Cykličnost a očista emocí

Stejně jako se během menstruačního cyklu v našem těle mění hormony, mění se i fáze, kterými si během každého cyklu procházíme a které bychom mohli přirovnat ke čtyřem ročním obdobím (jaro, léto, podzim, zima). Tyto fáze, které se pravidelně střídají v cyklech, ovlivňují naši náladu, kreativitu, množství energie i emocionální chování.

K jednotlivým fázím se vztahují čtyři ženské archetypy (panna, matka, kouzelnice, vědma), které odpovídají životním obdobím ženy. O cykličnosti lze jednoduše vyhledat spoustu informací, proto zde uvedu jen stručný přehled jednotlivých fází a jejich charakteristik. U každé ženy se však jednotlivé fáze mohou projevovat individuálně, následující přehled je tedy spíše obecný.

Jaro, archetyp panna (milenka), dynamika, předovulační fáze 

 • Archetyp panny se v ženském životě vztahuje k období od první menstruace a k době, kdy dívka dospívá a zažívá první sexuální styk. V rámci menstruačního cyklu se jedná o období po ukončení menstruace, kdy ve vaječnících dozrává vajíčko, stoupá hladina estrogenů a v těle narůstá energie.
 • Podobně jako je jaro v přírodě plné síly, je také žena ve fázi panny plná energie, která přichází v přívalu po ukončení menstruace. V tomto období máme zápal a elán pro tvoření, vymýšlení nových věcí, začínání s novými úkoly…
 • Jsme společenské, odhodlané a máme chuť setkávat se s ostatními lidmi.
 • Toto období je vhodné pro dynamický druh pohybu.

Léto, archetyp matka, komunikace, ovulační fáze 

 • Archetyp matky v životě žen odpovídá době plodnosti, mateřství a péči o děti. Je to období, kdy je zralé vajíčko uvolněno z folikulu a cestuje vejcovodem do dělohy, kde může být oplodněno spermií.
 • V tomto období klesá priorita našich vlastních potřeb a více se zaměřujeme na ostatní, máme touhu pomáhat a nesobecky poskytovat druhým podporu.
 • Jsme v plné síle své sexuální energie a máme častěji chuť na milování.
 • Máme náladu na sdílení s blízkými, komunikaci a povídání si, starání se o stávající činnosti a jejich zdokonalování.

Podzim, archetyp kouzelnice (čarodějka, kněžka), transformace, premenstruační fáze

 • Archetyp kouzelnice se vztahuje k životnímu období od vrcholu plodnosti až do období přechodu. V této fázi tělo čeká na zahnízdění oplodněného vajíčka, k čemuž může dojít v období od ovulace až po začátek menstruace. Pokud se tak nestane, klesá hladina estrogenů i progesteronů, a spustí se menstruace.
 • V tomto období nám postupně ubývá sil, klesá soustředění, elán, efektivita i chuť do každodenních činností a celkově se zpomalujeme. Můžeme na sobě pozorovat emocionální i fyzické změny projevující se v rámci premenstruačního syndromu.
 • Pro tuto fázi je ideální pohyb, který nám pomůže k uvolnění a relaxaci.

Zima, archetyp baba (vědma, stařena), zpomalení, menstruace

 • Archetyp baby v životě ženy odpovídá období po přechodu, kdy žena přichází o svoji plodnost. V rámci menstruačního cyklu jde o období od prvního do posledního dne menstruace.
 • Je to fáze, kdy bychom se měly zaměřit na své nitro, uvědomovat si sami sebe, zpomalit, zklidnit se, odpočívat a relaxovat. Naše tělo má celkově méně energie. 
 • Stáváme se citlivější a společně s menstruační krví z nás mohou odcházet staré a potlačené emoce. Špatně se nám soustředí, nemáme potřebu chodit do společnosti a zesiluje se naše schopnost empatie a intuice. 
 • Ideální pohyb v této fázi je co nejvíce relaxační.

Cyklus každé ženy je jedinečný, nejsou v něm dané hranice a nejlepší způsob, jak se v něm vyznat, je sledovat své vlastní emoce, chování těla, potřebu spánku, energii do práce i tvoření v jednotlivých dnech.

Je důležité si uvědomit, že při menstruaci se čistí i naše emoce a odchází nejrůznější bolesti. Je to čas jako dělaný pro odpočinek, k zaměření se do sebe a získání hlubšího propojení se sebou. Je přirozené, že pokud jsme si v předchozích dnech prošly náročnějším obdobím, může být i průběh menstruace náročnější právě proto, že se vnitřně čistíme.

Dětství, dospělost, vztah s rodiči

Menstruace je spojená s ženstvím a ženství je spojené s dospělostí. Někdy se však může stát, že ačkoliv jsme oficiálně už několik let dospělé, uvnitř se cítíme jako malé dítě, což byl i můj případ. V takovém případě je nutné zaměřit se na to, proč jsme se zasekly ve svém dětství a co nám brání přijmout dospělost. Příčin může být několik, avšak zpravidla pramení v dětství a ve vztahu s rodiči. Teprve s přijetím dospělosti může přijít přijetí vlastního ženství, čímž se otevřou i dveře pro menstruaci.

Někdy mohou menstruační problémy tkvít i v samotném vztahu s matkou nebo otcem. Je to však tak individuální, že si na toto téma netroufám psát více.

Vztah k sobě a způsob, jak se k sobě chováme

Pokud bychom něco neměly podceňovat, tak je to určitě vztah, který máme k sobě.

Způsob, jakým se k sobě chováme, kolik lásky samy sobě projevujeme, jak samy sebe přijímáme, jaký vztah máme k sobě jako ženě, jakou hodnotu v sobě vidíme, jak se cítíme milované, jaké máme sebevědomí – to vše může náš menstruační cyklus v zásadní míře ovlivňovat. I u mě byla menstruace ve velké míře spojená s nalezením lásky k sobě.

Chybějící menstruace může značit chybějící lásku k sobě, zatímco průběh menstruace nám může zrcadlit to, jak jsme schopné se v životě uvolnit, kolik radosti prožíváme a jak si užíváme život (což samozřejmě ve velké míře souvisí s tím, jaký k sobě máme vztah). Bolestivá menstruace může být důsledkem toho, že svůj život vnímáme jako těžký a vnitřně brečíme. Příliš silná menstruace zase může být spojená s napětím a tlakem, který na sebe vyvíjíme, stejně tak jako se vztekem a naštváním na sebe. 

Vztah k sobě často nevědomky přijímáme od svých maminek. Pokud se např. žena nepřijímá, automaticky předává toto nastavení i svým dětem, přičemž určitý vzorec se může táhnout v rodové linii i několik generací.

Přijetí ženství a rodová traumata

Menstruace souvisí s přijetím vlastního ženství a sebe jako ženy. Důvodů, proč můžeme být od svého ženství odpojené, je opět několik. Někdy je příčina v rodové linii a odpojení od ženství je záležitost žen několika generací. Příkladem může být situace, kdy si ženy žijící v poválečné době prožily od mužů silné násilí a v důsledku toho se od svého ženství odpojily, nebo se jejich pohled na ženství v rodě stal pokřivený. Toto nastavení se potom nevědomky předává dál, z matek na dcery, až do té doby, než to některá z žen v rodě změní.

Od svého ženství se můžeme odpojit i během vlastního života v důsledku bolestivé zkušenosti jako je např. potrat nebo náročný rozchod. Vztah k ženství může významně ovlivnit i podvědomý strach stát se dospělou ženou. 

Přijetí ženského lůna a propojení se s lůnem

Děloha je často nazývána druhé srdce. Má své vědomí, stejně tak jako všechny (nejen) ženské orgány. Ženské lůno je zdrojem tvořivosti, intuice a moudrosti. Kromě toho však v sobě skrývá všemožné strachy, bolesti a traumata související s násilím, potraty, nešťastnými vztahy, náročnými porody apod., která se mohou přenášet i po generacích ženské linie. Ve svých ženských orgánech tedy můžeme mít uložená traumata a bolesti, které si prožila naše babička, maminka nebo prababička. Tyto bolesti a traumatické zkušenosti potom mohou být příčinou všemožných ženských zdravotních problémů.

Spousta žen je od svého lůna odpojená právě proto, že se bojí setkat s bolestmi, které se v něm skrývají. Odpojení však může být způsobené i tím, že se žena dosud nezačala o své lůno více zajímat a vědomě se s ním propojovat. Je přirozené, že pokud jsme od svého lůna odpojené, potom v našem těle (i v naší duši) chybí harmonie.

Pokud jsou traumata uložená v lůně hluboká, jejich léčení možná bude vyžadovat pomoc odborníka, který vás naučí např. vaginální mapování nebo který vás provede náročnými emocemi, které se v lůně skrývají. Sama provádím ženy traumaty, které se v lůně skrývají, nejčastěji formou rodinných konstelací, avšak existují i jiné metody.

K postupnému propojování se s lůnem však není třeba nic jiného, než trocha soukromí a čas, který si pro sebe dopřejete. Jednoduché cvičení, jak se se svým lůnem propojit, najdete na konci článku. 

Strach být ženou, strach z otěhotnění

Ač se to může zdát divné, někdy může mít žena podvědomý strach být ženou – např. proto, že od své ženské rodové linie nevědomky přejala informaci, že být ženou je těžké. Strach být ženou může pramenit také v dětství, což se děje např. v případech, kdy dítě sleduje, jak je s jeho dospělou matkou ze strany otce hrubě zacházeno. Dalším významným a často podvědomým strachem je strach z otěhotnění a odmítání mateřství, který rovněž může způsobovat nejrůznější menstruační problémy.

Rozchody, stres, náročné situace

Menstruaci v nemalé míře ovlivňuje i psychické rozpoložení, v kterém se nacházíme. Pokud se nacházíme v komplikovaném vztahu, prožíváme náročný rozchod, stres nebo jakoukoliv psychicky náročnou situaci, menstruace může být bolestivější i silnější než obvykle nebo se může na nějakou dobu zcela vytratit. Tímto nám dává najevo, že na ni není prostor (např. ve stresové situaci) nebo že je třeba se zastavit, vybrečet a prožít psychické bolesti, které zrcadlí fyzickou bolestí. Věnování pozornosti bolestem, které se skrývají v našem srdci je důležité i proto, aby se nemusely usadit a dále přetrvávat v našich ženských orgánech. 

Minulé životy a karmické zátěže

Přestože jsem do svých minulých životů několikrát nahlédla (ani jednou to nebylo kvůli menstruaci), příliš zkušeností s nimi nemám a proto se o nich nebudu moc rozepisovat. Rozhodně však nevylučuji možnost, že menstruační problémy, které prožíváme v současném životě, mohou mít svůj původ v minulých inkarnacích (rituály, zřeknutí se vlastního ženství a neúcta k ženství v minulosti…)

Rozhodně si nemyslím, že je nutné hledat první pomoc v minulých životech, protože v současném životě obvykle máme k řešení témat více než dost. Přesto zde však tuto možnost zmiňuji, protože pro někoho to cesta být může.

Na co se můžete zaměřit a jak se sebou pracovat?

Sepsala jsem pro vás několik jednoduchých technik a cvičení, kterým se můžete věnovat kdykoliv budete mít náladu. Některá z nich vám mohou pomoci k tomu, abyste si něco důležitého uvědomily, zatímco jiná vám mohou pomoci nastolit v těle větší harmonii.

Zaměřte se na svůj vztah k menstruaci a ženství

To, jaký vztah skutečně máte k menstruaci a k ženství, ovlivňuje mnohé. Pro jeho poznání můžete použít následující jednoduché cvičení.

Pohodlně se posaďte, zavřete si oči a chvíli se jen soustřeďte na svůj dech. Po chvíli si před sebou představte menstruaci jako abstraktní bytost a jen vnímejte, co se ve vás při této představě děje. Cítíte přijetí, strach, napětí, smutek nebo dokonce odpor? Máte k ní blízko nebo daleko? Pocit, který se vám intuitivně při představě abstraktní bytosti menstruace objeví, vám ukazuje, jaký k ní máte ve skutečnosti vztah. Stejným způsobem se můžete zaměřit i na svůj vztah k ženství.

Pokud se vám objeví jakákoliv nepříjemná emoce, buďte s ní v kontaktu, přijměte ji a jen ji ciťte, aby se postupně mohla uvolňovat.  

Spojujte se se svojí dělohou a vaječníky

Pohodlně se posaďte nebo si lehněte a zavřete si oči. Položte své dlaně na oblast podbřišku a pomaličku přenášejte svůj dech i pozornost pod oblast svých dlaní. Vciťte se do místa, kterého se dotýkáte, a vnímejte, jak se cítí, jak se má, co se v něm odehrává a co by potřebovalo?

Promluvte ke svému ženskému lůnu (myšlenkou nebo nahlas) a povězte mu, že jste se s ním dosud příliš nespojovaly, ale že byste ho rádi více poznaly, že se mu chcete více věnovat nebo cokoliv jiného, co cítíte. Intuitivně vnímejte, co vám od něj přichází za odpověď a jakým způsobem na vaše slova reaguje. Pokud se vám mluvení nezamlouvá, můžete svému lůnu vyslat pouze myšlenku nebo mu dát pozornost skrze dotek svých dlaní.

Podobným způsobem se zaměřte na svoji dělohu. Položte si dlaně na místo v těle, kde se nachází, a naciťte se na svoji dělohu. Nebojte se, že to nepůjde. Nejdůležitější je záměr a touha po skutečném spojení. Vnímejte, jak se děloha má, co jí chybí, co vám chce říct, co v sobě skrývá…

Stejně tak se můžete spojit i se svými vaječníky nebo se svojí pochvou. Možná se vám ukáže nějaké zranění, které si žádá pozornost, nebo naopak pocítíte závan síly a inspirace.  

Zaměřte se na svaly pánevního dna

Vitalita pánevního dna neovlivňuje jen ženské zdraví, kvalitu milování a množství (ne jen) sexuální energie, ale také naše sebevědomí nebo vědomí si sami sebe (pro více informací doporučuji knihu Vagina od autorky Noami Wolfové). Svému pánevnímu dnu bychom tedy určitě měly věnovat pozornost.

Sama jsem absolvovala kurz Školy pánevního dna a také jsem si pořídila yoni vajíčko (vlastně jsem si jich pořídila více, protože jsem si nemohla vybrat kámen, z kterého jsou vajíčka vyrobena). Výhodou yoni vajíček je, že díky vibracím léčivého kamene, z kterého jsou vyrobeny, působí nejen na fyzické rovině, ale i energeticky. Sama jsem si yoni vajíčko oblíbila a před otěhotněním jsem s ním pravidelně cvičila. Už teď se těším, až se k němu po porodu a šestinedělí zase vrátím. Pro více informací o yoni vajíčkách doporučuji web Tantraela. 

Využijte sílu bylinek

Bylinky harmonizují tělo a podporují tam, kde je třeba. Způsobů, jak bylinky využívat, je několik. Nabízí se bylinné čaje, tinktury, oleje nebo např. výplachy pochvy. Přehled bylinek harmonizujících funkci ženských orgánů najdete tady. Pokud si budete bylinky sbírat a sušit samy, určitě doporučuji je před jejich utržením požádat o pomoc a svolení k utržení, protože mají své vědomí a pokud jim projevíme úctu, mohou nám dát mnohem větší podporu.

Kromě bylinek mám dobrou osobní zkušenost i s homeopatiky, ale určitě záleží na homeopatovi. Také to, že někomu homeopatie pomůže, neznamená, že pomůže i jinému, protože každý má svoji cestu. 

Vyzkoušejte ženskou bylinnou napářku

Ženská bylinná napářka podporuje ženské zdraví a příznivě působí na ženské lůno. Provádět ji lze doma s pomocí bylinek, které si vyberete intuitivně nebo podle problému, který vás trápí. Pro více informací doporučuju web Steamy.cz Moniky Valové. Sama s ní zatím nemám žádné zkušenosti, protože v těhotenství se doporučuje provádět až těsně před porodem a před otěhotněním jsem se k ní nedostala. Už mám ale připravené bylinky a těším se, až si ji budu před porodem společně s miminkem užívat a zároveň tak připravovat své tělo na porod.

Propojujte se s energií Měsíce

U každé ženy se může propojení s energií Měsíce projevovat jiným způsobem. Zatímco u některé může harmonizovat tělo, u jiné může podpořit pročištění bolestí v srdci nebo dodat sílu a stabilitu. Obecně se při spojení s Měsícem děje to, co je pro ženu třeba.

Pro spojení s Měsícem se uvolněte, pohodlně si sedněte a nalaďte se na sebe. Představte si Měsíc před sebou, poproste si (v myšlence nebo nahlas) o spojení s ním a jen se otevřete a odevzdejte tomu, že do vás měsíční energie vstupuje a že začíná ve vašem těle pracovat a harmonizovat.  Intuitivně vnímejte, co cítíte a co s vámi energie dělá. Můžete vnímat příliv energie v srdci, v první čakře nebo cítit korunní čakru. Pokud ale nic necítíte, tak to vůbec nevadí. Energie působí, ať ji vnímáte nebo ne.

Při spojení s Měsícem jde i o záměr. Můžete ho proto poprosit o léčení dělohy a nastolení harmonie a rovnováhy v těle. Také mu nezapomeňte poděkovat a neberte spojení s ním jako samozřejmost.   

Propojujte se se Zemí

Zatímco energie Měsíce může v našem těle podpořit harmonii, energie Země podporuje plodnost, živost, seberealizaci, sebeuvědomění, tvořivost, posílení vitální energie i uvědomění si svého těla. Se Zemí se můžete spojit tak, že si v přírodě stoupnete bosýma nohama na zem a poprosíte si (myšlenkou nebo nahlas) o spojení se Zemí a otevřete se tomu, že do vás energie Země přes chodidla a první čakru vstupuje. Stejné cvičení můžete samozřejmě provádět i doma, ale v přírodě je silnější.

Spojení se Zemí nastává také v každém okamžiku, kdy jste se zemí v kontaktu – např. když sedíte na zemi, když se dotýkáte země, chodíte po ní bosky nebo ležíte v trávě. Také si můžete sednout v přírodě a naladit se na skutečnost, že vás obklopuje tvořivá energie Země, plodnosti i života. Můžete poprosit Zemi, aby vám pomohla harmonizovat menstruační cyklus. Se Zemí se spojujte pravidelně, např. každé ráno a ideálně až poté, co se naladíte na svoji dělohu.

Máte vlastní zkušenosti?

Pokud máte vlastní zkušenosti a tipy na to, co vám s menstruací pomohlo, podělte se o ně s ostatními v komentářích. 

Sledujte na facebooku

Kalendář akcí

 • Nyní jen individuální setkání, po vzájemné domluvě osobně i on-line

e-book 8 TIPŮ, JAK POROZUMĚT SAMI SOBĚ

Rubriky příspěvků


Instagram

Mám zájem o upozornění na semináře

Vyplňte mail a nechce si pravidelně zasílat nabídku seminářů a akcí.

You have Successfully Subscribed!

Share This