SÍLA SRDCE

Kniha, která vám přinese větší lásku k sobě i k životu.

***

Naučí vás se sebou pracovat, lépe se v sobě vyznat a směrovat život k větší harmonii, naplnění a radosti. Provede vás prací s vašimi emocemi a naučí vnímat souvislosti mezi tím, co se děje ve vašem nitru a vnějším světě.

Obsahuje komplexní souhrn teorie i praktických cvičení, díky kterým se budete cítit dobře nezávisle na tom, co se děje kolem vás.

Obsah knihy

SPOJENÍ SE SRDCEM
 • Jak se díváme na svět
 • Síla hlavy x síla srdce
 • Proč je důležité vnímat své srdce
 • Cvičení: Spojte se se svým srdcem
 • Cvičení: Věnujte pozornost emocím, které se skrývají ve vašem srdci
 • Cvičení: Nevzdávejte se, když své srdce a pocity v něm skryté necítíte
 • Cvičení: Vnímejte, co vám spojení se srdcem evokuje
 • Když máte pocit, že je toho v srdci moc
 • Cvičení: Spojujte se se svým srdcem co nejčastěji
 • Cvičení: Najděte si průvodce k otevření srdce
 • Psychicky náročné (až traumatické) zkušenosti a štěpení našeho nitra
ÚVOD DO SVĚTA EMOCÍ
 • Proč je důležité emoce nepotlačovat
 • Z emocí si nelze vybírat
 • Cvičení: Když v srdci objevíte bolest, kterou odmítáte cítit
 • Co se děje s emocemi, které v sobě dlouho potlačujeme?
 • Jak můžeme rozdělit emoce?
 • Cvičení: Spojte se se svými předky
 • Jak se projevují dříve neprojevené emoce
 • Prožívání a vnímání emocí je cestou k sebepoznání i k sobě
 • Cvičení: Sledujte, co o vás vaše emoce odhalují
 • Síla srdce
 • Cvičení: Zeptejte se svého srdce
 • Cvičení: Při vyjadřování svých emocí mluvte o sobě
 • Cvičení: Buďte pozorní ke svým vnitřním zraněním  
EMOCE V NAŠEM SRDCI A JAK S NIMI PRACOVAT
 • Bolest, smutek a jejich dary
 • Cvičení: Najděte si svůj způsob vyjádření smutku a bolesti
 • Vztek
 • Cvičení: Vyjádřete svůj vztek
 • Cvičení: Dejte průchod naštvanosti na sebe
 • Strach
 • Cvičení: Promluvte si se svým strachem
 • Cvičení: Vystopujte svůj strach
 • Vina
 • Cvičení: Uvědomte si, jestli je něco, za co cítíte vinu
 • Láska
 • Cvičení: Uvědomte si vlastní i partnerovy jazyky lásky
 • Vděčnost
 • Závist
 • Cvičení: Když ucítíte závist, ponořte se do sebe
 • Bezmoc
 • Cvičení: Pusťte lpění
 • Lítost a sebelítost
 • Pomoc x podpora
 • Cvičení: Transformujte emoce v srdci
 • Cvičení: Využívejte dech jako pomoc na úzkost, strach i nervozitu
 • Proč některé emoce a zvyky nejdou jednoduše změnit?
 • Cvičení: Využijte rychlou pomoc na silné emoce
 • Harmonie a hledání zdravé míry
 • Cvičení: Vytřeste se a uvolněte třesem emoce, které už v sobě nemusíte držet
 • Emoce a tělo
 • Cvičení: Povídejte si s tělem
 • Emoce a jídlo
 • Cvičení: Nenechte se ovládnout chutěmi na jídlo
 • Cvičení: Během jídla hledejte úctu ke svému tělu
 • Cvičení: Místo výčitek hledejte inspiraci k tomu, co příště udělat jinak
 • Cvičení: Při jídle se spojujte se svým srdcem
 • Střídmost v jídle podporuje spojení se srdcem
VZTAH K SOBĚ
 • Vztah k sobě přichází se sebepoznáním
 • Upřímnost k sobě
 • Cvičení: Přiznávejte si pravdu
 • Sebeláska
 • Sebepřijetí
 • Cvičení: Vnímejte, zda cítíte vinu za to, co děláte
 • Cvičení: Využívejte samotu pro hledání vztahu k sobě
 • Cvičení: Uvědomte si, kde se k sobě můžete chovat lépe
 • Cvičení: Vnímejte, co cítíte sami k sobě
 • Cvičení: Uvědomujte si, co se ve vás děje
 • Buďte individuální a jedineční
 • Porovnávání se
 • Cvičení: Zastavte porovnávání se
 • Cvičení: Pěstujte sebedůvěru
 • Cvičení: Buďte sami sebou
 • Cvičení: Rozhodujte se podle sebe
 • Cvičení: Děkujte sami sobě
 • Cvičení: Spřátelte svoji hlavu a srdce
 • O zákonu rezonance (zrcadlení)
 • Cvičení: Využívejte zákon rezonance (zrcadlení) v praxi
 • Dětství a vnitřní dítě
 • Cvičení: Setkejte se se svým vnitřním dítětem
 • Cvičení: Vnímejte způsob, jakým o sobě mluvíte
 • Cvičení: Přestaňte se jen snažit
INSPIRACE PRO RADOSTNÉ DNY
 • Síla přijetí současné situace
 • Cvičení: Udělejte si na sebe čas
 • Cvičení: Dopřejte si ráno deset minut pro sebe
 • Cvičení: Nebuďte Duracell
 • Cvičení: Buďte k sobě trpěliví
 • Dech je život aneb správné dýchání
 • Udržujte si radost každý den
 • Kde brát energii do života
 • Cvičení: Podpořte ve svém životě radost a energii
 • Cvičení: Přijímejte dny a chvíle, kdy vám zrovna není hej
 • Cvičení: Uvědomte si, jestli je něco, co odmítáte
 • Role oběti x role tvůrce
 • Cvičení: Hledejte roli tvůrce
 • Cvičení: Hledejte pokoru
 • Jak nás ovlivňují naše přesvědčení
 • Cvičení: Uvědomte si a uvolněte přesvědčení, která vás negativně ovlivňují
 • Nečekejte, že vyřešíte vše
 • Síla myšlenek
 • Cvičení: Pozorujte své myšlenky
 • Vipassana meditace pro zklidnění mysli
 • Cvičení: Praktikujte všímavost zaměřenou k tělu
 • Cvičení: Praktikujte všímavost zaměřenou k dechu
 • Cvičení: Praktikujte všímavost zaměřenou k místu, kde vzduch vstupuje do těla
 • Jak tři způsoby Vipassana meditace zkombinovat?
 • Cvičení: Vyčistěte si hlavu pomocí drmolivé meditace
 • Kontrola
 • Cvičení: Zaměřte se na přílišnou kontrolu
 • Cvičení: Dopřejte si postupnou změnu
 • Závěr  

UKÁZKY Z KNIHY

JAK PRACOVAT S TOUTO KNIHOU

Tuto knihu jsem psala s cílem vytvořit srozumitelný souhrn svého poznání, které vnímám jako důležité pro pochopení a uchopení toho, co se nám v životě děje, a k nalezení vztahu k sobě. Z vlastní zkušenosti vím, že uvést věci do praxe je něco jiného než si o nich číst, a proto jsem do knihy zahrnula cvičení využitelná pro každodenní práci se sebou. Uvedená cvičení mně samotné pomáhala a stále pomáhají poradit si s tím, co v mém životě není v harmonii.

Vše, co v této knize najdete, vychází převážně z mých zkušeností vypozorovaných v rodinných konstelacích nebo na mně samotné. Tuším, že ne všechny informace uvedené v knize pro vás budou nové. Věřím však, že je užitečné si některé věci připomenout, protože člověk si při opakování často uvědomí něco nového.

Kniha je rozdělena do několika hlavních částí (Spojení se srdcem, Úvod do světa emocí, Emoce v našem srdci a jak s nimi pracovat, Vztah k sobě, Inspirace pro radostné dny). Čtěte ji ale tak, jak se vám líbí a jak vám vyhovuje. Můžete přeskakovat kapitoly i odstavce, nebo začít číst v polovině. Věnujte se cvičením, která vás osloví, a ta, která vám nic neříkají, nechte být. Možná na ně přijde čas později a možná ne. V knize je jich dost na to, abyste měli z čeho vybírat.

Žádná větší změna nepřijde jen tak, sama od sebe. Proto budu moc ráda, když se knížka nestane jen dalším kusem ve vaší knihovně, ale když s ní budete skutečně pracovat. Piště si do ní své vlastní poznámky a udělejte si z ní svůj deníček. Také jí můžete ošoupat rohy, protože tak používané knihy obvykle končí.

V každém případě věřím, že vám kniha bude užitečným průvodcem při poznávání sebe samotných a nacházení síly i potenciálu, který v sobě máte.

Martina

SÍLA HLAVY x SÍLA SRDCE

Vědci z HeartMath Institutu zjistili, že srdce je obklopeno elektromagnetickým polem, které je mnohem větší a silnější než pole vytvářené mozkem. Dle vědeckých výzkumů je elektrické pole srdce až šedesátkrát silnější než elektrické pole mozku a magnetické pole vytvářené srdcem převyšuje pole mozku až pět tisíckrát.

Elektromagnetické pole srdce je tvořeno našimi emocemi a přesvědčeními, které si v sobě nosíme. Čím silnější emoce a přesvědčení se v srdci skrývají, tím silnější elektromagnetické pole vytváří. Byla dokázána i skutečnost, že srdce dává prostřednictvím emocí pokyny našemu mozku i tělesným orgánům.

Srdce je tedy centrální řídící jednotkou, která kóduje všechna naše přesvědčení a emoce (vědomé i nevědomé) do vln. Srdce tyto vlny dále vysílá nejen do celého těla, ale i do prostoru kolem nás, kde reagují se vším, co nás obklopuje. Není tedy divu, že nás v životě tak silně ovlivňuje to, co se skrývá v našem srdci. Pokud je v srdci něco jiného než v hlavě, hlava nemá šanci.

To, co je pro nás skutečně pravdivé, je to, co se skrývá v našem srdci.

Pokud tedy o sobě chcete znát pravdu, vnímejte, co říká vaše srdce.

Pozn.: Více informací najdete na webových stránkách HeartMath Institutu: https://www.heartmath.org/.

PROČ JE DŮLEŽITÉ EMOCE NEPOTLAČOVAT

Emoce často přicházejí jako reakce na to, co se děje kolem nás a co prožíváme. Tuto reakci můžeme cítit jako emoci ve svém srdci nebo jako pocit v těle. Např. pokud se dozvíme něco, co v nás probudí smutek, často se nám stáhne hrudník a můžeme mít pocit, že v něm máme kámen.

Radost může být spojená s pocitem, že jsme plní energie a že bychom mohli skákat metr vysoko, zatímco vztek a naštvání se může projevovat napětím v čelistech a tlakem v hlavě.

Každý z nás má projevy na těle různé, ať už se to týká intenzity, způsobu nebo místa projevu.

To, co však platí pro všechny, je skutečnost, že potlačené emoce se ukládají v těle.

Dnes už je možné pomocí moderních přístrojů vyfotit aury i čakry a potvrdit tak to, co východní medicína ví už celá staletí – skutečnost, že v našem těle proudí energie. Tato energie je nazývána čchi, prána, vitální nebo životní energie, a pracuje s ní např. akupunktura nebo specializované masáže.

Pro nás je důležité vědět, že tato energie proudí energetickými drahami, tzv. meridiány, které tvoří v těle ucelenou síť spojující jednotlivé orgány. Když energie proudí, jsme zdraví a plní energie. Pokud však vznikne někde nějaký blok, proud energie stagnuje a objevují se nejrůznější fyzické i psychické problémy. Spoustu takových bloků si vytváříme právě tím, že potlačujeme své emoce.

Každá neprožitá a potlačená emoce zůstane uzavřená v našem těle a blokuje energetické dráhy.

Protože emoce, které potlačujeme, chtějí být prožívané a vnímané, přicházejí znovu, aby na sebe upozornily a nakoply nás k tomu, abychom je začali cítit. Pokud je však znovu potlačíme, množství stagnující energie se v našem těle zvětší. Čím více emoce potlačujeme, tím častěji a intenzivněji přicházejí, aby nám o sobě daly vědět.

S postupem času a dalšími neprožívanými emocemi, které se stále nabalují, je množství stagnující energie tak velké, že se může začít projevovat v nejrůznějších formách na fyzickém zdraví (problémy pohybového aparátu, nejrůznější nemoci). 

Kromě toho je potlačování emocí energeticky velmi náročné.

Pěkným příkladem jsou malé děti, které emoce vyjadřují tak, jak přicházejí (jsou jako průtokový kanál), a dost často jsou neunavitelné a nezničitelné. My dospělí, kteří své emoce často potlačujeme, a tím blokujeme proud energie v těle, jsme unavení a vyčerpaní.

Další stinnou stránkou potlačování emocí je odpojení od vlastního srdce, což už bylo zmíněno dříve. Kromě toho dlouhodobě potlačované emoce přecházejí do podvědomí, což rozhodně není nic, co by nám prospívalo. Jakékoliv podvědomé a potlačené emoce totiž působí mnohem silněji než emoce, které jsou v naší vědomé pozornosti. Způsobují, že se nám každodenně dějí (a opakují) situace, kterým nerozumíme a v kterých se necítíme dobře.

Potlačené emoce jsou jako vnitřní kompas, který udává našemu životu zásadní směr, ale o kterém nevíme.

Čím méně podvědomých a potlačených emocí si v sobě nosíme, tím lépe. Nejlepší způsob, jak ukládání podvědomých emocí předcházet, je věnovat pozornost těm, které jsou v naší vědomé pozornosti. Proto je důležité každé emoci, kterou ve svém srdci nebo ve svém těle pocítíme, věnovat energii a vnímat, kde a jak se projevuje, aby v nás nezůstávala a nedělala v našem těle neplechu. Zpětně se také můžeme vracet ke všem emocím, které jsme do svého těla v minulosti zaseli, a postupně je vypouštět ven.

Nezapomeňte, že je důležité vyjadřovat i emoce, které vnímáme pozitivně. Proto se radujte, smějte a milujte!

CVIČENÍ: VYSTOPUJTE SVŮJ STRACH

Metoda „stopování strachu“ je jednoduchá a při práci se strachem, který patří nám samotným, efektivní. Často totiž cítíme strach, ale neuvědomujeme si z čeho přesně. V důsledku toho má náš strach velmi obecnou formu, která nás často děsí.

Pokud tedy nějaký strach ucítíte, pojmenujte si, čeho přesně se bojíte. Klidně začněte u širšího tématu a postupně se dostávejte k detailům. Jakmile vystopujete konkrétní strach, můžete ho pozvat do svého srdce a být s ním v kontaktu, aby se postupně mohl uvolňovat.

Pro představu vám popíšu stopování svého vlastního strachu z vedení rodinných konstelací. Tento strach mě totiž v začátcích mé práce s konstelacemi často provázel, a proto bych s vámi ráda sdílela jeden ze způsobů, jak jsem s ním pracovala. Pro jednoduchost dále uvádím jen své vlastní otázky a odpovědi:

 Čeho přesně se bojím? Mám strach z toho, že nebudu vnímat, jak ve vedení konstelace dál postupovat.

Co se bude dít, když nebudu vnímat, jak v konstelaci pokračovat? Konstelace bude trvat příliš dlouho.

Čemu bude vadit, že konstelace bude trvat příliš dlouho? Může se stát, že konstelace skončí, aniž by se klient někam posunul.

Co se v takovém případě stane? Konstelace nikoho neposune a moje práce, kterou mám tak ráda, nikomu „nepomůže“.

Díky poslední otázce jsem si uvědomila, že hlavní původ mého strachu z vedení konstelací tkví v obavě, že má práce nebude k žádnému užitku.

Pokud máte strach z přednášky, můžete se ptát následovně:

Čeho přesně se bojím? Mám strach z toho, že přednáška nebude tak dokonalá, jak bych si přála.

Jak poznám, že přednáška nebude dokonalá? Kdo ji bude hodnotit? Budu z ní mít špatný pocit.

Co se bude dít, když z ní budu mít špatný pocit? Budu na sebe naštvaná.

Rázem je na světě strach z vlastní nedokonalosti.

Reference prvních čtenářů

Kniha síla srdce je podle mě knihou, která může leckomu pomoci hlavně na cestě do svého nitra. Umí láskyplně ujistit čtenáře aby k sobě zůstával hlavně laskavý a přitom přináší řadu podnětů i jednoduchých cvičení, která nám mohou pomoci se spojit sami se sebou a silou svého srdce.“ Jana 

Marti, Tvoje kniha je super! Je vidět, že umíš psát a úplně si užívám, jak to máš pěkně zformátované. Obsah je super, moc se mi líbil už úvod, píšeš to úplně lidsky, na nikoho netlačíš, nikoho nepřesvědčuješ, jenom dobře radíš, fakt paráda. Moc se mi líbí, že máš knihu nadupanou jak troškou teorie, tak hodně moc cvičeními. Opravdu si vybere každý, jak jsi slibovala na začátku:-)“ Jitka

„V dnešním světě věnujeme všechen svůj čas dění okolo. Práce, rodina, přátelé, koníčci, dění u nás i ve světě. Víme, co měla která celebrita na sobě či k obědu. Sledujeme bývalého spolužáka ze základní školy, jak rekonstruuje dům. Máme dokonalý přehled o tom, kde kdo a jak strávil prodloužený víkend.

Jak často se nám ale podaří vnímat sami sebe? Zavřít oči, soustředit se na dění v nás… Kolik z nás zná samu sebe?

Tato kniha vám pomůže vyznat se ve vašich emocích, jak se s nimi vypořádat, pracovat a smířit. Pomůže vám nahlédnout do svého vnitra, poznat sama sebe a lépe se v sobě vyznat. Rozumět tomu, co se děje a proč.

Já měla úžasnou možnost přečíst si Sílu Srdce, když byla ještě v plenkách. A pak ještě jednou těsně před vydáním. Úžasné je, že mě pokaždé obohatila jinak. Proto vám doporučuji se k ní vracet v různých obdobích vašeho života. Ať se děje, co se děje, bude k vám promlouvat a vždy se v ní najdete.“ Monika

Celou knihou vás bude skrze ilustrace provádět Mia, kterou pro vás vytvořil ilustrátor Mirek Hrubý. Bude vám zrcadlit nejrůznější situace a pocity, které můžete prožívat.

Ukázky ilustrací

Strach má podobu příšery do té doby, než mu pohlédneme do očí. Jakmile to uděláme, začne se vyjasňovat jeho konkrétní podoba i důvod, proč tu je. Jakmile ho přijmeme, může se stát bytostí, která nás přichází podpořit a dát informaci o tom, kam je třeba směrovat více pozornosti či opatrnosti.

Země je propojena s každým z nás, vnímá a cítí, co se na ní děje. Je to živá bytost, která má své vědomí. Nejen ona, ale i vše, co na ní žije – bylinky, stromy, lesy, kameny… Jednou z věcí, kterou jí můžeme dát oplátkou za její pomoc, je naše úcta k ní jako k živé bytosti.

Jak bude kniha vypadat?

 • formát A5 s měkkou vazbou a barevnými ilustracemi
 • profesionální grafické zpracování
 • přehlednost, hravost a snadná orientace v knize

Mám zájem o upozornění na semináře

Vyplňte mail a nechce si pravidelně zasílat nabídku seminářů a akcí.

You have Successfully Subscribed!

Share This